เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน

ตึกใหม่ โรงพยาบาลนครพนม

YORK 48000 BTU YORK 48000 BTU YORK 48000 BTU         

งานเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง YORK แขวน 48000 BTU 3 เครื่อง ค่ะ เป็นภาพขณะทำงานนะคะ ยังไม่แล้วเสร็จค่ะ ณ วันที่ 3/8/2560

         

งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ KINDAI ตั้งแขวน ณ ศูนย์ดำรงธรรม จ.นครพนม

งานวิทยุการบิน จ.พิษณุโลก

       

งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ YORK ติดผนัง เดินท่อไกล ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม