เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน

งานเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง YORK แขวน 48000 BTU 3 เครื่อง ค่ะ เป็นภาพขณะทำงานนะคะ ยังไม่แล้วเสร็จค่ะ ณ วันที่ 3/8/2560