สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม

งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ YORK ติดผนัง เดินท่อไกล ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม