ผู้บริหาร

ค้นหาสินค้า

 

 CompanyRole manager

 

ชื่อ นายสมเจตน์ ศิริพนาดร
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ


เป็นผู้ก่อตั้ง บริษัทสยามแอร์คอนดิชั่น จำกัด และดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525

เป็นผู้มีความชำนาญงานพิเศษทางด้านระบบทำความเย็น

 ชื่อ นาง สุรภา หาญประเสริฐ
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ และที่ปรึกษาพิเศษ

เป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท สยามแอร์คอนดิชั่น จำกัด

มีตำแหน่งเป็นเหรัญญิกสมาคมไลออนนครพนม และ อสม. จังหวัดนครพนม

 

 ชื่อ นางสาว ชุติมา ศิริพนาดร
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยที่ปรึกษาทางด้าน บัญชีและการเงิน