งานต่อเติมบ้านพักอาศัย

งานต่อเติมบ้านพักอาศัย บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ต่อเติมเชื่อม 2 หลัง

konkaen1 konkaen3 konkaen4 konkaen5 konkaen6 konkaen9 konkaen11 konkaen12 konkaen16 konkaen17 konkaen18 konkaen115 konkaen2 konkaen7 konkaen8 konkaen10 konkaen13 konkaen14 konkaen19 konkaen20