เครื่องปรับอากาศติดผนัง

งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศทั้งติดผนังและตั้งแขวนบริเวณห้องต่างๆ ที่บิ๊กซี จังหวัดนครพนม

bigc1 bigc2 bigc3 bigc4