เครื่องปรับอากาศชนิดฝังใต้ฝ้าแบบเปลือยมีท่อดัก

งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

งานติดตั้งปั้มสูบน้ำแรงดันสูง

งานติดตั้งปั้มบำบัดน้ำเสีย

งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าในโรงพยาบาล

งานปรับปรุงต่อเติมอาคาร