ผลงานของเรา

แอร์เปลือย พร้อม ช่องส่งลม และช่องรีเทิร์นลม

ple1 ple2 ple3

เครื่องปรับอากาศหลากหลายยี่ห้อพร้อมติดตั้ง ร้านกาแฟ The KHiD Project

18337 18574

18338 18339 18340 

18575 18607

18608 18609 18610 18621 18622 18623 18624 18635 18650 781981 781982 781983 781984 781990 781991 781992

เครื่องปรับอากาศ GREE พร้อมติดตั้ง โรงเรียนสันตยานันบางส่วน

20516 20517 20520 20521 20547 20548 20549 20550 20551 20552 20553 20554 20555 20556 20557 20558 20559 20560 20561 20562 20565 781975 

781976 781977

ล้างทำความสะอาดและติดตั้งแอร์เก่า โรงแรมชิดโขง

20602 20603 304570 304571

782013  176607  782014 782015 782016 782017 782018 782019

หมวดหมู่รอง

งานต่อเติมบ้านพักอาศัย

เครื่องปรับอากาศติดผนัง

เครื่องปรับอากาศชนิดฝังใต้ฝ้าแบบเปลือยมีท่อดัก

เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน