เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน

ตึกใหม่ โรงพยาบาลนครพนม

YORK 48000 BTU YORK 48000 BTU YORK 48000 BTU