ความรู้เรื่องแอร์

82-SA-CT-รโมท

โหมดต่างๆ บนรีโมทแอร์ มีอะไรบ้าง

1. Auto Mode โหมดอัตโนมัติ เมื่อเข้าสู่โหมดนี้ แอร์จะปรับอุณหภูมิและความเร็วของพัดลมโดยอัตโนมัติตามเซ็นเซอร์ของแอร์

2. Dry mode โหมดนี้ทำงานคล้ายโหมด Cool แต่แอร์จะเพิ่มหน้าที่ขึ้นมาอีกอย่างคือการลดความชื้นในอากาศ เหมาะสำหรับห้องที่ต้องการควมคุมความชื้น

3. Cool Mode โหมดปรับความเย็นไปตามอุณหภูมิที่เราปรับบนรีโมทแอร์ ควรใช้โหมดนี้เป็นหลักในการใช้งาน

4. Fan Mode แอร์จะทำงานเฉพาะส่วนของพัดลม ลมที่ออกจากแอร์จะเป็นลมอูณหภูมิห้องปกติ เหมาะสำหรับฤดูหนาว ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศา