ความรู้เรื่องแอร์

02

ทำตามนี้หายแน่นอนค่ะ

1. BTU ของแอร์ไม่เหมาะสมกับขนาดห้อง

2. ตั้งโหมดทำความเย็นผิด

3. จำนวนคนในห้องมากเกินไป

4. แอร์มีสิ่งสกปรกเยอะ

5. ไม่ทำความสะอาดตัวกรองฝุ่น

6. น้ำยาแอร์ขาดหรือรั่ว

7. คอมเพรสเซอร์ด้านอกไม่ทำงาน