ผลงานของเรา

งานอาคารโรงพยาบาลนครพนม ห้องฉุกเฉิน กรณีเปลี่ยนเฉพาะแฟนคอยล์ชนิดแขวน ขนาด 36000 BTU ขึ้นไป

    

เปลี่ยนถอดแฟนคอยล์ตัวเดิม ตัวที่ 1 และ 2

 

  

การถอดขึ้นบนฝ้าเพดานเพื่อเดินท่อน้ำยาและสายไฟ

 

   

งานติดตั้งแฟนคอยล์ใหม่ ตำแหน่งใหม่ ในทิศทางลมห้องฉุกเฉินที่ดีกว่าเดิม

 

     

งานล้างทำความสะอาดคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศขนาด 3 ตัน เนื่องด้วยเปลี่ยนแฟนคอยล์ เราจะทำความสะอาดคอยล์ร้อนให้ด้วย

 

คอยล์ร้อนเมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ ภายนอกอาคาร