ผลงานของเรา

 

งานติดตั้ง ณ รีสอร์ท S&G Hometel (ต้องขอขอบพระคุณคุณกอล์ฟ ที่อนุญาติให้เราสามารถเผยแพร่ข้อมูลงานเครื่องปรับอากาศได้นะคะ)

  

 

การทดสอบอุณหภูมิหลังติดตั้ง

1. ทดสอบลมส่งออกที่แฟนคอยล์

  

2. ทดสอบที่อุณหภูมิห้อง

 

3. ทดสอบสภาพอากาศภายนอกห้อง หรือนอกอาคาร ณ จุดคอยล์ร้อน

 

4. ทดอุณหภูมิ ณ ท่อส่ง

 

5. ทดสอบอุณหภูมิ ณ ท่อดูด

 

6. ทดสอบอุณหภูมิ ลมออก ที่จุดคอนเดนซิ่ง outdoor unit

 

7. ทดสอบอุณหภูมิคอนดินซิ่ง