เครื่องปรับอากาศ

DAIKIN CASSETTE TYPE (สี่ทิศทาง)

สั่งพิมพ์อีเมล
fcrn_8way-cassette_catalog2
รายละเอียด

DAIKIN CASSETTE TYPE (สี่ทิศทาง)

NEW FCRN (OYLM) CASSETTE (4 Way) Non-Inv. R-410a รีโมทมีสาย/ไร้สาย : WD/LD (OYLM Standard เป็นรีโมทไร้สาย)

 

No. Model BTU Prise
1. FCRN18FXV1S 18,000 N/A
2. FCRN24FXV1S 21,800  N/A
3. FCRN30FXV1S 30,000  N/A
4. FCRN36FXV1S 36,000  N/A
5. FCRN42FXV1S 42,000   N/A
6. FCRN45FXV1S 45,000   N/A

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์สินค้าสำหัรบสินค้าชิ้นนี้.