เครื่องปรับอากาศ

ค้นหาสินค้า

Mitsubishi Electric Wall type ติดผนัง เบอร์ 5 R32

สั่งพิมพ์อีเมล
Mitsubishi Electric Wall type ติดผนัง เบอร์ 5 R32
MS GN12
MS GN13
MS GN14
รายละเอียด

Mitsubishi Electric Wall type ติดผนัง เบอร์ 5 R32

Model BTU Price
MS-GN09VF 9,212 N/A
MS-GN13VF 12,966 N/A
MS-GN15VF 14,330 N/A
MS-GN18VF 18,084 N/A
MS-GN24VF 22,519 N/A

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์สินค้าสำหัรบสินค้าชิ้นนี้.