ข่าวสาร

ค้นหาสินค้า

ขออนุญาตแจ้งโปรโมชั่น Rainy super fresh 2020 นะคะ ลูกค้า End user สามารถลงทะเบียนเพื่อรับเงินคืนได้ ระยะเวลาโปรโมชั่น 20 สิงหาคม 2563 - 25 ตุลาคม 2563 ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศไดกิ้นรุ่น FTKM-SV2S และรุ่น FTKM33NV2S ได้รับเงินคืนชุดละ 2,000 บาท / รุ่น FTKC-TV2S ได้รับเงินคืนชุดละ 1,500 บาท/ รุ่น FTKF-UV2Sได้รับเงินคืนชุดละ 1,000 บาท / รุ่น FTKQ-UV2S และรุ่น FTKQ-TV2S ได้รับเงินคืนชุดละ 800 บาท

ช่องทางการลงทะเบียน

https://lin.ee/edxPLGJ

AW Rainy SUper Fresh-2020 1

AW Rainy SUper Fresh-2020 How-to 1