ข่าวสาร

06 แจงปรบราคาแอร1040

 

เนื่องด้วยปัจจัยหลายอย่างในปัจจุบัน ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ค่าน้ำมัน ค่าแรง ค่าไฟ ค่าอาหาร ค่าเครื่องมือ หลายๆอย่าง ทางบริษัทฯ จึงมีนโยบาย
แจ้งปรับราคางานล้างและบริการเครื่องปรับอากาศ ดังนี้
- ล้างปกติโดยไม่ใช้น้ำยา แอร์ผนัง 600 แอร์แขวน 800 บาทต่อเครื่อง
- ล้างโดยใช้น้ำยา แอร์ผนัง 800 แอร์แขวน 1000 บาทต่อเครื่อง
- ค่าบริการตรวจเช็คเริ่มต้นที่ 500 บาท
- ค่าเดินทาง ฟรี 1-9 กม. , 10 กม. ขึ้นไป กม. ละ 30 บาท
เริ่ม 1 สิงหาคม 2565 นี้เป็นต้นไป
ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ