บริการของเรา

ค้นหาสินค้า

งานบริการล้างเครื่องปรับอากาศ

1. ล้างเครื่องปรับอากาศแบบใช้ปั้มฉีด
รายละเอียด
ราคา
น้ำยา-ปอนด์/บาท

ชั้นตอนการทำงาน
R22 R410 R32
เครื่องปรับอากาศติดผนัง 9,000 - 24,000 BTU 500-600

N/A 

N/A 

N/A 

ขั้นตอนการล้างแอร์บ้าน เช็คน้ำยา เต็มน้ำยา เช็คการทำงานของแอร์ว่าทำงานปกติหรือไม่ ถ้าแอร์ทำงานปกติ ก็ถอดคอยล์เย็น ถอดลางน้ำ เอาผ้าใบเข้าไปคลุม แล้วฉีดด้วยปั้มแรงดันสูง ที่โบว์ และรังผึ้ง ให้สิ่งสกปรกลงในผ้าใบที่เตรียมไว้ ส่วนคอยล์ร้อนฉีดรังผึ้งเพื่อทำความสะอาด เก็บประกอบ เปิดแอร์เช็คการทำงานของแอร์ อีกครั้ง ส่งมอบงานออกบิลใบเสร็จให้ลูกค้า ติดสติกเกอร์ ลูกค้าแจ้งล้างถ้าแอร์เสียเราจะไม่ล้างเช็คเสียแจ้งราคาก่อนซ่อม การล้างในราคานี้ไม่ถอดแอร์ออกมา ถอดเฉพาะหน้ากากฟิวเตอร์ แล้วฉีดน้ำได้เลย    
เครื่องปรับอากาศติดผนัง 30,000 - 35,000 BTU  600-700 N/A  N/A  N/A 
เครื่องปรับอากาศติดผนัง 36,000 BTU   700-800  N/A  N/A  N/A 
เครื่องปรับอากาศตั้งแขวน 12,000 - 36,000 BTU   700-800 N/A  N/A  N/A 
เครื่องปรับอากาศชนิดดัก  1,500 - 1,800  N/A  N/A  N/A 
เครื่องปรับอากาศชนิดสี่ทิศทาง 800-900 N/A  N/A  N/A 

2. ล้างเครื่องปรับอากาศแบบใช้น้ำยา
รายละเอียด ราคา น้ำยา-ปอนด์/บาท ชั้นตอนการทำงาน
R22 R410 R32
เครื่องปรับอากาศติดผนัง 9,000 - 24,000 BTU 500-600

N/A 

N/A 

N/A 

ขั้นตอนการตัดล้างแอร์บ้าน การตัดล้างคือ แอร์ที่ติดไว้ประมาณ 3 ปี น้ำหยด แอร์ระบายลมเย็นไม่ออกการหมักหมม ของสิ่งสกปรก ซึ้งการล้างแบบปกติไม่ได้ เพราะรางหลังอยู่หลังตัวแอร์ อาจจะมีแมลงหรือจิกจกไปวางใข่ หรือทำรัง หรือเกิดจากฝุ่นที่สะสมนาน ๆ การระบายลมเย็นออกมาไม่สม่ำเสมอ การล้างด้วยปั้มแรงดันปกติไม่ได้จึงจำเป็นต้องตัดล้างแอร์บ้าน การตัดล้างต้องถอดแอร์ ออกมาจากผนัง แกะทุกชิ้นส่วนออกเป็นชิ้น ๆ ทำการล้างแอร์ แล้วประกอบกลับเหมือนแอร์ใหม่ แกะกล่องและทำการแว็คคั้ม น้ำยาแอร์ใหม่ ดังรูป ประกอบ
เครื่องปรับอากาศติดผนัง 30,000 - 35,000 BTU  600-700 N/A  N/A  N/A 
เครื่องปรับอากาศติดผนัง 36,000 BTU   700-800  N/A  N/A  N/A 
เครื่องปรับอากาศตั้งแขวน 12,000 - 36,000 BTU   700-800 N/A  N/A  N/A 
เครื่องปรับอากาศชนิดดัก  1,500 - 1,800  N/A  N/A  N/A 
เครื่องปรับอากาศชนิดสี่ทิศทาง 800-900 N/A  N/A  N/A