เครื่องปรับอากาศ

ค้นหาสินค้า

Mitsubishi Ceiling PC Series แบบแขวนใต้ฝ้าเพดาน

สั่งพิมพ์อีเมล
Mitsubishi Ceiling PC Series แบบแขวนใต้ฝ้าเพดาน
PC_KAKL 25602
รายละเอียด

Mitsubishi Ceiling PC Series แบบแขวนใต้ฝ้าเพดาน น้ำยา R410

Model BTU Power Price
PC-P18KAKL/PU-P18VAKD 17,400 220 N/A
PC-P24KAKL/PU-P24VAKD 22,500 220 N/A
PC-P30KAKL/PU-P30VAKD 28,300 220 N/A
PC-P36KAKL/PU-P36VAKD 35,500 220 N/A
PC-P36KAKL/PU-P36YAKD 35,500 380 N/A
PC-P42KAKL/PU-P42YAKD 42,300 380 N/A
PC-P48KAKL/PU-P48YAKD 45,000 380 N/A

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์สินค้าสำหัรบสินค้าชิ้นนี้.