อะไหล่เครื่องปรับอากาศ

ค้นหาสินค้า

แฟนคอยล์แอร์ Nano Plus #400 (12000BTU)

สั่งพิมพ์อีเมล
แฟนคอยล์แอร์ Nano Plus #400 (12000BTU)

ราคาลดพิเศษ:
จำนวนภาษี:
ราคามาตรฐาน
รายละเอียด

แฟนคอยล์แอร์ Nano Plus #400 (12000BTU)

แฟนคอยล์รูปทรงสวยงาม แสดงผลอุณหภูมิที่หน้าเครื่องเป็น LED สามารถใช้ได้กับแอร์ 9000-12000 BTU

มีชุดรีโมทไร้สาย ถ่าน และคู่มือ

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์สินค้าสำหัรบสินค้าชิ้นนี้.