อะไหล่เครื่องปรับอากาศ

ค้นหาสินค้า

คอมเพรสเซอร์ AG Model for Airconditioning R22

สั่งพิมพ์อีเมล
คอมเพรสเซอร์ AG Model for Airconditioning R22

ราคาลดพิเศษ:
จำนวนภาษี:
ราคามาตรฐาน
รายละเอียด

คอมเพรสเซอร์ AG Model for Airconditioning R22

MODEL HP BTU/HR
60Hz/50Hz
APPL RUN CAP VOLTAGE LRA FLA
AGA5546E 3-1/2 46800/39000 HBP 40x440 1-240/220  115.0  22.7 
AGC5546E  3-1/2  46800/39000  HBP  3-460/380  47.0  7.0 
AGC5553E  54000/45000  HBP  3-460/380  132.0  26.2 
AGC5561E  4-1/2  61000/50800  HBP  3-460/380  165.0  30.5 
AGC5568E  68000/56700  HBP  3-460/380  179.0  34.5 
AGA5573E  72500/61300  HBP  3-460/380  79.0  11.8 

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์สินค้าสำหัรบสินค้าชิ้นนี้.