กลับไปที่: อะไหล่เครื่องปรับอากาศ

คอมเพรสเซอร์ตู้เย็น ตู้แช่ AV Model for Airconditioning R22

สั่งพิมพ์อีเมล
คอมเพรสเซอร์ AV Model for Airconditioning R22

ราคาลดพิเศษ:
จำนวนภาษี:
ราคามาตรฐาน
รายละเอียด

 

คอมเพรสเซอร์ AV Model for Airconditioning R22

MODEL HP.

BTU
60Hz/50Hz

APPL

RUN CAP

VOLTAGE

LRA FLA
AVA5538E 2-3/4  38400/32000 HBP  35X440 1-240/220 84.9  14.6 
AVA5538E 2-3/4  38400/32000 HBP   - 3-460/380 84.9  14.6 
AVA5542E 42500/35400 HBP   40X440  1-240/220 95.2  15.6 
AVA5542E 42500/35400 HBP   - 3-460/380 37.0  6.0 
AVA5546E 3-1/2 45600/38600 HBP  40X440 1-240/220 102.0 18.4 
AVA5546E 3-1/2 45600/38600 HBP  3-460/380 46.0  6.6 
AVA5555E 55000/45500 HBP  3-460/380 55.0 7.8

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์สินค้าสำหัรบสินค้าชิ้นนี้.